2015-ieji – Tarptautiniai šviesos metai

Jungtinių Tautų generalinė asamblėja 2013 m. gruodžio 20 d. priėmė rezoliuciją, skelbiančią 2015-uosius metus Tarptautiniais šviesos ir šviesos technologijų metais (International Year of Light and Light-based Technologies).

Tarptautinių šviesos metų idėja yra įvairių mokslinių tyrimų įstaigų ir organizacijų iš viso pasaulio bei UNESCO iniciatyva, skirta įvertinti ir populiarinti šviesos technologijas kaip vieną iš svarbiausių faktorių, lemiančių darnų šiuolaikinio pasaulio vystymąsi ir šių technologijų pritaikymą energetikoje, švietime, žemės ūkyje bei sveikatos apsaugoje. Šviesa XXI a. atlieką vieną iš esminių vaidmenų kasdieniame žmonijos gyvenime, o šviesos tyrimai bei taikymai yra tarpdisciplininis mokslas, ženkliai prisidėjęs prie medicinos vystymosi, atvėręs naujus kelius tarptautinei komunikacijai internetu ir tapęs vienu iš kertinių taškų, siejančių kultūrinius, ekonominius bei politinius aspektus globalioje visuomenėje.

2015-ieji Tarptautiniais šviesos metais paskelbti neatsitiktinai. Šiais metai sukanka keletas svarbių metinių optikos mokslo istorijoje. Pirmiausia tai 1000-osios veikalo „Optikos knyga“, parašytos viduramžių arabų mokslininko ir moderniosios optikos pradininko Ibn al Haythamo (Alhazeno) metinės. Taip pat 200 metų sukanka 1815-aiais A. J. Frenelio pasiūlytai šviesos banginės prigimties idėjai, 150 metų – elektromagnetinei šviesos prigimties teorijai, 1865-aisiais pasiūlytai J. C. Maxwell‘o, 110 – A. Einšteino fotoefekto reiškinio teorijai (1905 m.) visuotinei realiatyvumo teorijai, bei 50 metų – informacijos siuntimo optiniais kabeliais idėjos plėtojimui ir pirmiesiems pasiekimams (C. K. Kao, 1965). Plačiau – http://www.light2015.org/Home.html.

Tarptautinių šviesos metų proga konferencijos metu bus išskirta speciali sesija, kurios metu Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto profesorius Audrius Dubietis papasakos apie mokslą populiariai – apie savo hobį, dangaus reiškinius, jų stebėjimą ir registravimą, kieno pagrindu 2014 m. išleido mokslo populiarinimo knygą “Nuostabusis švytėjimas: padangių fizika be formulių”, o Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos Fortepijono katedros profesorius, pianistas, M. K. Čiurlionio namų direktorius Rokas Zubovas konferencijoje pristatys šviesos fiziką ir metafiziką žymiausio lietuvių kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio kūryboje.