Lietuvos fizikos žurnalas

Apžvalginius  straipsnius, parengtus kviestinių pranešimų pagrindu, taip pat straipsnius, kuriuose pateikiami kitų pranešimų originalūs nespausdinti rezultatai, galima pateikti “Lietuvos fizikos žurnalui”. Straipsniai bus recenzuojami įprastine tvarka.

Daugiau informacijos: http://www.itpa.lt/~lfd/Lfz/LFZ.html.