Organizatoriai

Konferencijos pirmininkas
J. Vaitkus

Programos komitetas
G. Valušis (pirmininkas), J. Banys,
V. Balevičius, P. Balkevičius,
A.Dargys, A. Grigonis,
S. Juršėnas, G. Juška,
G. Juzeliūnas, R. Lazauskaitė,
A. Piskarskas, V. Remeikis,
R. Rotomskis, V. Sirutkaitis,
A. Stabinis, G. Tamulaitis,
S. Tamulevičius, G. Tautvaišienė,
J. Vaitkus, L. Valkūnas,
V. Vansevičius, A. Žukauskas

Organizacinis komitetas
G. Valušis, J. Berzinš,
A. Alkauskas, V. Balevičius,
P. Balkevičius, V. Butkus,
G. Laukaitis, G. Račiukaitis,
M. Vengris, K. Zubovas

Daugiau informacijos:
lnfk@ftmc.lt