Rekomendacijos pranešėjams

Žodiniai pranešimai

Pranešimų (išskyrus kviestinius) trukmė neturėtų viršyti 15 min., klausimams ir diskusijai yra skiriamos papildomos 5 min. Sesijos vedėjas nutrauks pranešimą jei jis viršys 20 min.

Dalyviai turi įsikelti savo pranešimo skaidres į konferencijos salėje esantį kompiuterį prieš savo sesijos laiką, pertraukų metu. Rekomenduojame įkėlus išbandyti pristatymą, ypač jei jame yra naudojamos animacijos. Kompiuteriu bus galima rodyti PPT, PPTX ir PDF formato skaidres. Jei pristatymui norite naudoti savo kompiuterį, informuokite apie tai organizatorius bei pasirūpinkite, kad būtų galima prie jo prijungti projektorių naudojant VGA jungtį. Konferencijos salėje visuomet bus organizatoriai, kurie padės šiais techniniais klausimais.

Skaidres rekomenduojame parengti anglų kalba, nes konferencijoje dalyvaus ir svečių iš užsienio.

Stendiniai pranešimai

Dalyvio plakatas negali viršyti 1,5 m aukščio ir 1 m pločio. Rekomenduojame spausdinti plačiaformatės spaudos (A1 ar A0) plakatus.

Jei pranešimas yra pirmojoje dienos stendinėje sesijoje (1, 3 arba 5), plakatus galite pakabinti prieš prasidedant konferencijos programai ryte arba pirmosios kavos pertraukėlės metu (10:30). Jei popietinėje sesijoje (2 arba 4) - pietų pertraukos arba antrosios kavos pertraukėlės metu (15:45). Stendiniai pranešimai privalo būti nukabinti iškart pasibaigus stendinei sesijai. Organizatoriai pasirūpins priemonėmis, reikalingomis pakabinti plakatus.

Naudingi dokumentai

Žodinių pranešimų autoriai yra kviečiami naudotis specialiu Lietuvos nacionalinės fizikos konferencijos skaidrių šablonu:

 LNFK_skaidrių_šablonas_(4x3).pptx
LNFK_skaidrių_šablonas_4x3

LNFK_skaidrių_šablonas_(16x9).pptx
LNFK_skaidrių_šablonas_16x9

Taip pat galite atsisiųsti LNFK logotipus:

LNFK logotipas
EPS formatu: LNFK_logotipas.eps

LNFK logotipas
PNG formatu: LNFK_logotipas.png