Preliminari programa (atnaujinta 2021-10-07 09:39) Atsisiųsti (pdf)

Spalio 6 d., trečiadienis
8:00 A101 Registracija
9:00-9:15 A101 Atidarymas. Sveikinimo žodis. LFD prezidentas Juozas Vidmantis Vaitkus, LMA prezidentas Jūras Banys, konferencijos pirmininkas Gintaras Valušis
  A101 Plenariniai pranešimai. Pirmininkas Gintaras Valušis
9:15-10:00 P1 Gediminas Račiukaitis Nuo intensyvaus sužadinimo šviesa fizikos iki lazerinių technologijų
10:00-10:45 P2 Kęstutis Staliūnas Turbulence control by dynamic non-Hermitian potentials
10:45-11:05 Kavos pertraukėlė
  A101 Kviestiniai pranešimai. Pirmininkas Audrius Dubietis
11:05-12:35 K1 Saulius Juršėnas Termiškai aktyvuotos uždelstosios fluorescencijos spinduolių raida
  K2 Gediminas Niaura Elektrocheminė Ramano spektroskopija
  K3 Egidijus Auksorius Ultraspartus ir aukštos rezoliucijos akies vaizdinimas su pilnojo lauko optine koherentine tomografija
12:35-13:30 Pietų pertrauka + nuotolinė stendinių pranešimų sesija (Zoom)
13:30-14:30 A101 Kviestiniai pranešimai. Pirmininkas Leonas Valkūnas
  K4 Jevgenij Chmeliov Sužadinimo energijos dinamika fotosintetiniuose šviesorankos kompleksuose
  K5 Paulius Gečys Asimetrinio Beselio pluošto taikymai skaidrių terpių apdirbimui
  Paralelinės sesijos
14:35-15:35 A101 Žodiniai pranešimai. Pirmininkas Ričardas Rotomskis   D401 Žodiniai pranešimai. Pirmininkas Gediminas Juzeliūnas
nuotolinis O1 Marijus Plečkaitis TPPS4 molekulinių nanostruktūrų saviorganizacija į didelius „jūros ežių“ tipo agregatus   O5 Teodora Kirova Ultrahigh-precision Rydberg atomic localization using standing waves and optical vortices
nuotolinis O2 Agnė Kalnaitytė Šviesos sukelti Cd kvantinių taškų poveikiai vienaląsčių dumblių autofluorescencijai   O6 Mindaugas Mačernis Elektroninių ir virpesinių savybių modeliavimas karotinoidams
  O3 Vilmantas Pupkis Elektrofiziologiniai ir optiniai metodai augalų fiziologijos mįslėms įminti   O7 Augustinas Stepšys Ab-initio algebrinis modelis šešių nukleonų sistemoms
  O4 Austėja Mikalčiūtė Fotosintetinio FCP komplekso chlorofilų tarpusavio sąveikos modeliavimas   O8 Šarūnas Masys Nekompensuotųjų ryšių modeliavimas funkcionalizuotuose nanodeimantuose
15:35-15:55 Kavos pertraukėlė
15:55-17:10 A101 Žodiniai pranešimai. Pirmininkas Vidmantas Gulbinas   D401 Žodiniai pranešimai. Pirmininkė Olga Rancova
  O9 Šarūnas Meškinis Tiesioginė grafeno/Si(100) heterodarinių sintezė, tyrimas ir taikymas saulės elementams   O14 Artūras Jukna STEAM vaidmuo fizikos dalyko įsisavinimui Lietuvos vidurinėse mokyklose
  O10 Mindaugas Karaliūnas Impulsinio tolydaus lydalo sudėties keitimo būdu užaugintų parabolinių kvantinių duobių fotoliuminescencijos tyrimas pasitelkus trupmeninio matumo erdvės modelį   O15 Vidita Urbonienė Fizikos mokymo galimybės Vilniaus regiono STEAM atviros prieigos centre
  O11 Domantas Peckus Įvairių formų aukso nanodalelių dinaminių plazmoninių savybių tyrimas skirtuminės sugerties spektroskopijos metodu   O16 Saulius Martinaitis Post-kognityvinio mokymo metodo taikymas fizikos pamokose KSJMC
nuotolinis O12 Žilvinas Rinkevičius Teoriniai titano dioksido nanodalelių geometrinės struktūros evoliucijos tyrimai nuotolinis O17 Aidas Sadauskas Mokinių žinių apie astronominius mastelius nustatymas
  O13 Tomas Daugalas Tikslingu mechaniniu poveikiu keičiama krūvininkų pernaša vertikaliuose dariniuose su dvimačiu grafeno lakštu imobilizuotu ant metalo nuotolinis O18 Artūras Gavėnas Fizikos tiesos – gyvenimo kelrodžiai
17:15-18:15 A101 Speciali sesija. Žodiniai pranešimai. Pirmininkas Juozas Šulskus
  O19 Sandra Pralgauskaitė SPEAR projekto įgyvendinimas Vilniaus universitete Fizikos fakultete
  O20 Dalia Šatkovskienė Leidinio Lietuvos fizikės 2021 pristatymas | Atsisiųsti leidinį
  O21 Edmundas Kuokštis Mokinių tarptautinės fizikos olimpiados. Lietuvos pasiekimai, problemos, ateitis
  O22 Tanausú Hernández Yanes EPS Young Minds projektai jauniesiems tyrėjams
  Paralelinės sesijos
18:30-19:00 A101 Lietuvos fizikų draugijos veiklų apžvalga Holas Stendinė sesija 1
Astrofizika, astronomija ir kosmologija
Biofizika ir medicinos fizika
Cheminė fizika ir technologiniai taikymai
Elementariųjų dalelių, atomų ir branduolių fizika, materijos sandara
Fizikos pedagogika ir edukologija, istorija, terminija ir mokslo politika
Instrumentai ir matavimų technologijos
Kitos su fizika susijusios temos
Nanomokslas ir nanotechnologijos
Teorinė, statistinė ir skaičiuojamoji fizika
Spalio 7 d., ketvirtadienis
8:30 A101 Registracija
  A101 Plenariniai pranešimai. Pirmininkas Saulius Juršėnas
9:00-9:45 P3 Mikas Vengris Medžiaga ir didelio intensyvumo lazerio spinduliuotė – praeitis, tendencijos ir ateities planai
9:45-10:30 P4 Vidmantas Gulbinas Saulės energetika, praeitis, dabartis ir perspektyvos
10:30-10:50 Kavos pertraukėlė
  A101 Kviestiniai pranešimai. Pirmininkas Gediminas Račiukaitis
10:50-12:50 K6 Tomas Tamulevičius Fotoninių struktūrų technologijos ir praktiniai taikymai
  K7 Aleksandr Ovsianikov Multiphoton Lithography for Biomedical Applications
  K8 Linas Minkevičius Terahercinė vaizdinimo sistema, pagrįsta spinduliuotės pluoštelio formavimo metodais
nuotolinis K9 Hans Kjeldsen

Measuring detailed properties of stars and exoplanets
Pranešėjas užstrigęs sugedusiame traukinyje tarp Kopenhagos ir Orhus. Nuspręsta pranešimą atšaukti. Hans Kjeldsen atsiprašo, kad neturės galimybės padaryti pranešimo ir pažada kitoje konferencijoje dalyvauti gyvai.

12:50-13:50 Pietų pertrauka + nuotolinė stendinių pranešimų sesija (Zoom)
  Paralelinės sesijos
13:50-14:50 A101 Žodiniai pranešimai. Pirmininkas Mikas Vengris    D401 Žodiniai pranešimai. Pirmininkas Vladas Vansevičius 
  O23 Darius Gailevičius Superkolimacija panaudojant ašisimetrinę fotoniką   O27 Gražina Tautvaišienė Kamuolinių žvaigždžių spiečių evoliucijos įvairovė
  O24 Robertas Grigutis Kūginės trečiosios harmonikos generacija dėl didelio pasikartojimo dažnio femtosekundiniais lazerio impulsáis indukuotų tūrinių nanogardelių skaidriuose dielektrikuose   O28 Kastytis Zubovas Galaktikų aktyvumo istorijos atkūrimas pasitelkiant neuroninius tinklus
  O25 Sergejus Orlovas Optinės adatos generavimas geometrinės fazės elementais esant netobulom sąlygoms nuotolinis O29 Carlos Viscasillas Vázquez Abundances of neutron capture elements in revealing the evolution of the Galactic disc
  O26 Erikas Atkočaitis Ar egzistuoja Moore‘o dėsnis optiniam atsparumui?   O30 Matas Tartėnas Juodųjų skylių akrecijos ir grįžtamojo ryšio skaitmeninio modeliavimo tobulinimas
14:50-15:10 Kavos pertraukėlė
15:10-16:40 A101 Žodiniai pranešimai. Pirmininkas Kristijonas Genevičius    D401 Žodiniai pranešimai. Pirmininkas Andrius Juodagalvis  
  O31 Karolis Kazlauskas Fotonų konversijos našumo didinimas sluoksniuose apjungiant medžiagų gryninimo bei gamybos iš lydalo metodą   O37 Aleksas Mazeliauskas Partonų sklaidos atradimas lengvųjų jonų susidūrimuose
  O32 Edvinas Radiunas NIR fotonų konversija į matomą sritį: technologija leidžianti gauti našius rubreno sluoksnius   O38 Vytautas Dūdėnas Lengvas svertinis neutrinas Grimus-Neufeld modelyje
  O33 Lukas Naimovičius Ciano grupėmis modifikuotų rubrenų taikymas NIR fotonų konversijai į regimąją sritį   O39 Simonas Draukšas Apie Fermionų Masių, Laukų ir Maišymosi Matricų Pernormavimą ant Masės Apvalko ties 1-kilpa
  O34 Dovydas Banevičius Trečios kartos organinių šviestukų veikimo parametrų gerinimas įvedant smulkius emiterio struktūros pakeitimus   O40 Marijus Ambrozas Foninių procesų su netikrais leptonais įvertinimas Drell-Yan proceso diferencialinio reakcijos skerspjūvio matavime
  O35 Tomas Serevičius Konformacinės netvarkos sąlygoti emisijos reiškiniai kietuosiuose TADF junginių sluoksniuose        
  O36 Paulius Baronas Spiralinės orbitalės ir sukinio-orbitos sąveika paprastose angliavandenilio molekulėse        
16:45-17:00 A101 Geriausių pranešimų konkurso darbų pristatymas
  Paralelinės sesijos
17:30-18:45 A101 Diskusija Fizika ir aukštųjų technologijų pramonė – iššūkiai, galimybės, politika. Moderuoja Gintaras Valušis 17:00-18:45 Holas Stendinė sesija 2
Aplinkos ir energetikos fizika bei technologijos
Elektronika ir optoelektronika
Funkcinės medžiagos ir dariniai, medžiagų technologijos
Šviesos technologijos ir kvantinė optika
Lazerių fizika ir technologijos
Puslaidininkių ir kietųjų kūnų fizika
19:00 – 19:50 A101 Koncertas ElectroBrass – speciali programa
20:00 –  21:00 Holas Fizikų vakaronė
Spalio 8 d., penktadienis
8:30 A101 Registracija
  A101 Plenariniai pranešimai. Pirmininkas  Juozas Vidmantis Vaitkus
9:00-9:45 P5 Romualdas Karazija Įžymaus fiziko, Nobelio taikos premijos laureato Andrejaus Sacharovo šimtmetis
9:45-10:30 P6 Liudvikas Kimtys Fizika Stepono Batoro universitete
10:30-11:00 K10 Judita Puišo Fizikai Kaune tik šimtas?
11:00-11:20 Kavos pertraukėlė
11:20-12:50 A101 Kviestiniai pranešimai. Pirmininkas Tomas Tamulevičius
  K11 Mantas Šimėnas Struktūriniai faziniai virsmai ir dinaminiai efektai hibridinėse medžiagose
  K12 Sigitas Tamulevičius Dvimatės tauriųjų metalų nanostruktūros optiniams taikymams
  K13 Vytautas Getautis Organiniai fotopuslaidininkiai naujos kartos saulės elementams: nuo idėjos link komercializavimo
12:50-13:45 Pietų pertrauka
  Paralelinės sesijos
13:45-15:15 A101 Žodiniai pranešimai. Pirmininkas Sigitas Tamulevičius   D401 Žodiniai pranešimai. Pirmininkas Vidmantas Remeikis
  O41 Gintautas Tamulaitis Spartūs scintiliaciniai detektoriai būsimiems CERN aukštų energijų fizikos eksperimentams ir medicininei vaizdinimo įrangai   O47 Kamilė Kandrotaitė Medžiaginių kaukių filtravimo efektyvumo nustatymas
  O42 Kęstutis Ikamas Kompaktiški Si ir SiGe KMOP elektroniniai šaltiniai taikymams 250-400 GHz dažnių srityje   O48 Agnė Minderytė Taršos aerozolio juodąja anglimi lygio nustatymas pėstiesiems ir dviratininkams skirtose vietose Vilniaus mieste
  O43 Ignas Grigelionis Titano mikrobolometrų taikymas terahercinėje spektroskopijoje su laikine skyra   O49 Rita Plukienė Branduolinių reaktorių metalinių radiaktyviųjų atliekų charakterizavimas ir klasifikavimas PREDIS projekte
  O44 Vladislovas Čižas Kaitinami metapaviršių emiteriai, skirti THz/sub-THz dažnių ruožui   O50 Jevgenij Garankin Dirbtinio neuroninio tinklo naudojimas neutronų ir gama jonizuojančiosios spinduliuotės atskyrimui organiniame scintiliaciniame detektoriuje
  O45 Patrik Ščajev IR jautrio pagerinimas GeSn fotodioduose lazerinio atkaitinimo pagalba        
  O46 Lina Grinevičiūtė Periodiškai nanostruktūrizuotos optinės dangos, skirtos lazerio šviesos valdymui        
15:15-15:35 Kavos pertraukėlė
15:35-17:05 A101 Žodiniai pranešimai. Pirmininkas Gintautas Tamulaitis   D401 Žodiniai pranešimai. Pirmininkas Jūras Banys
  O51 Ramūnas Aleksiejūnas Krūvininkų difuzijos įtaka InGaN darinių kvantiniam našumui   O57 Aivaras Kazakevičius 1 mJ, 10 W, 10 kHz subpikosekundinis hibridinis lazeris
  O52 Irmantas Kašalynas Puslaidininkinės GaN struktūros teraherciniam ir infraraudonajam spektro ruožams   O58 Matas Plūkys Modos mikrolustiniame lazeryje
  O53 Akvilė Zabiliūtė-Karaliūnė Lazerinių diodų fosforinių keitiklių šiluminio gesinimo slopinimas panaudojant hBN daleles   O59 Edvinas Skliutas 3D lazerinė litografija: priklausomybė nuo bangos ilgio
  O54 Evelina Dudutienė Aukštos optinės kokybės GaAsBi/GaAs kvantinių duobių fotoliuminescencijos tyrimas nuotolinis O60 Viktorija Tamulienė Kūginė terahercų spinduliuotė žadinama bichromatiniais lazerio impulsais oro plazmoje: kūgio kampo įvertinimas
  O55 Ričardas Norkus Balistinių fotosrovių sukelta terahercinių impulsų emisija iš puslaidininkinių heterosandūrų   O61 Agnė Butkutė Aukšto matmenų santykio 3D stiklinių darinių gamyba selektyvaus lazerinio ėsdinimo technogija
  O56 Karolina Maleckaitė Raudonai fluorescuojantis klampai jautrus BODIPY fluoroforas        
17:10 A101 UŽDARYMAS. Apdovanojimai. Baigiamasis žodis. Programos komiteto pirmininkas Gintaras Valušis

Stendinės sesijos

  Stendinė sesija 1Spalio 6 d. 18:30-19:00
  DalyviaiAstrofizika, astronomija ir kosmologija
 P1Romas KisieliusAtominių duomenų įvertinimas taikant astrofizikinius modelius ir astronominius stebėjimus
 P2Karolis DaugevičiusStochastiniai efektai žvaigždžių spiečiuose
 P3Martynas LaužikasAktyvių galaktikų kuriamų tėkmių poveikis molekuliniams debesims
 P4Eimantas KriščiūnasAndromedos galaktikos žvaigždžių spiečiai
    
   Biofizika ir medicinos fizika
 P5Juras KišonasŪminio Spindulinio dermatito predikcija ir ankstyva diagnostika panaudojant konfokalią atspindžio mikroskopiją
 P6Algirdas ToleikisSusukti DNR ir pamatuoti kinezino generuojamą jėgą – pavienių biomolekulių mechaninės savybės
 P7Saulius SatkauskasKalcio jonų įtaka molekulių pernašai pro plazminę membraną ir ląstelių gyvybingumui po ląstelių elektroporacijos
nuotolinisP8Diana AdlienėGelinės dozimetrijos taikymai spindulinėje terapijoje
nuotolinisP9Džiugilė ValiukevičiūtėDozimetrinių plėvelių su metalų druskomis kūrimas bei panaudojimo mažų dozių dozimetrijoje tyrimas
 P10Lena GolubewaInteraction of green fluorescent graphene quantum dots with human platelets
 P11Wanessa MeloElektroporacijos ir fotodinaminės terapijos poveikis Staphylococcus aureus bioplėvelės matricai
 P12Rimantė BandzevičiūtėŠviesolaidinės ATR IR spektroskopijos taikymas kasos vėžinių audinių tyrimui
nuotolinisP13Danielis RutkauskasPlataus lauko antros harmonikos generacijos mikroskopija, skirta fibrozės progresavimo analizei esant arterinei plaučių hipertenzijai
 P14Gerda AnužienėPatogeninių mikroorganizmų identifikavimas ATR IR spektriniu metodu
 P15Justė TamošiūnaitėKoncentracinio gesinimo matavimai plonose cinko ftalocianino plėvelėse 
 P16Gintarė DalmantaitėNaudingų junginių ekstrakcija iš akvakultūros nuotekose kultivuojamų mikrodumblių naudojant didelio stiprio impulsinio elektrinio lauko poveikį
 P17Gediminas TrinkūnasSustiprinto sužadinimų gaudimo LH1-RC-PufX klasteriuose fenomenologija
 P18Kornelija BuivydaitėAukso nanoklasterių, stabilizuotų JSA, susikaupimo efektyvumas ląstelėse
 P19Aušrinė NavickaitėNitellopsis obtusa pH juostų tyrimas fluorescencinės spektroskopijos metodu
 P20Rokas MickusBaltymų kinazių įtaka plyšinių jungčių jautrumui farmakologinėmis medžiagomis
 P21Alėja Marija DaugėlaitėAukštynkeičių nanodalelių ir mezenchiminių kamieninių ląstelių sinergija: tikslinės navikų teranostikos link
 P22Greta JarockytėKraujo plazmos baltymais stabilizuoti aukso nanoklasteriai personalizuotai navikų teranostikai
 P23Džiugas JurgutisMolekulinio rotoriaus BODIPY-h taikymas mikroklampos nustatymui žmogaus odos mezenchiminėse kamieninėse ląstelėse ir jų diferencijuotose kultūrose
 P24Evelina VoronovičBaltymų vainiko įtaka apkonvertuojančių nanodalelių kaupimuisi ląstelėse 
P24/1 Kirill SkovorodkoKlinikinio kaulų scintigrafijos protokolo optimizavimas ir vaizdų kvantifikavimas
    
   Cheminė fizika ir technologiniai taikymai
 P25Dovilė LengvinaitėJoninių skysčių ir jų mišinių BMR spektrai: įžvalgos iš KM/MD skaičiavimų
 P26Teodora KirovaTheoretical and numerical studies of the impact of the magnetic field of radiation on amino acids
 P27Egidijus KamarauskasSkersaryšintų arilpakeistų fluoreno darinių krūvio pernašos savybės
 P28Oskaras BalkusLikopeno molekulinių struktūrų ir spektrų modeliavimas tankio funkcionalų metodais  superkompiuteriu (1)
 P29Laurynas DiskaLikopeno molekulinių struktūrų ir spektrų modeliavimas tankio funkcionalų metodais superkompiuteriu (2)
 P30Rasa PlatakytėStruktūrinė acetilsalicilo rūgšties ir jos šiluminės disociacijos produktų analizė pasinaudojant žemos temperatūros virpesine spektroskopija
nuotolinisP31Kristina ZakutauskaiteHeliobakterijos reakcinio centro pigmentų sužadinimo energijų modeliavimas naudojant elektrostatinį modelį
nuotolinisP32Joanna Stocka1-chloromethyl-1-fluorosilacyclohexane conformations and its rearrangements analysis by means of computational and vibrational study
 P33Ieva NeimantaitėXIX a. ikonų gruntinio sluoksnio kiekybinė analizė taikant Ramano mikrospektroskopijos metodą 
 P34Gediminas KreizaMėlyni karbazolo-naftiridino spinduoliai našiems organiniams TADF šviestukams
 P35Sonata Adomavičiūtė-GrabusovėŠviesolaidinė paviršiaus sustiprintos Ramano sklaidos (SERS) spektrų registravimo sistema
 P36Vidmantas KalendraCinko-bakteriochlorofilo A’ sąveikos tyrimai Chloroacidobacterium thermophilum reakcijų centruose naudojant EPR spektroskopiją
 P37Laurynas ButkusNaujas metodas itin mažai anglies turinčių medžiagų grafitizavimui su automatizuota grafitizavimo sistema AGE-3 
 P38Gabrielė RankelytėNetiesinės singuletų anihiliacijos modeliavimas molekulinėje gardelėje
 P39Laima Kazakevičiūtė-Jakučiūnienė137Cs ir 239,240Pu aktyvumo koncentracijų pasiskirstymo sausų bei pelkėtų dirvožemių vertikaliuose profiliuose tyrimas
 P40Sandra BarysaitėKoncentracinio gesimo modeliavimas dvimatėse sistemose
 P41Edvardas KazakevičiusRelaksacijos trukmių pasiskirstymu paremta pilnutinės varžos spektrų analizė
 P42Jelena TamulieneMetodo įvertinti nitroaromatinių junginių standartinį vienelektroninės redukcijos  potencialą vandeninėje terpėje modifikacija
    
   Elementariųjų dalelių, atomų ir branduolių fizika, materijos sandara
 P43Thomas GajdosikNews from the Grimus-Neufeld model
nuotolinisP44Algirdas DeveikisKvadrupolinis operatorius ortogonalioje Bargmann-Moshinsky SU(3) grupės bazėje
 P45Pavel RynkunCe3+ jono energijos spektro ir radiacinių šuolių teorinis tyrimas
    
   Fizikos pedagogika ir edukologija, istorija, terminija ir mokslo politika
 P46Saulius MartinaitisPost-kognityvinio mokymo metodo taikymas fizikos pamokose KSJMC
 P47Arturas JuknaSTEAM – metodas ugdyti ir tobulinti mokinių gebėjimus fizikos srityje
 P48Edita PalaimienėNuotolinio mokymo galimybių tyrimas fizikos pamokose 
    
   Instrumentai ir matavimų technologijos. Kitos su fizika susijusios temos
 P49Gediminas UsevičiusStruktūrinių fazinių virsmų hibridiniuose perovskituose ir giminingose medžiagose EPR tyrimai
 P50Rugilė Bareikaitė  Fotoaktyvių junginių riboflavino ir chlorofilino fotostabilumo tyrimai
 P51Lukas RamalisSkulptūrinių plonų sluoksnių pagrindu suformuoti silicio oksido veidrodžiai didelės galios lazeriams
 P52Justina ŽemgulytėDidelės galios mikrobangų impulsų rezistorinio jutiklio matavimo sąsaja
nuotolinisP53Kamilė JonynaitėChlorella vulgaris dumblių apšvita plazma
 P54Laura Tauraitėfs lazeriu indukuotų struktūrinių pokyčių stikluose tyrimas Ramano spektroskopija
 P55Rimvydas AleksiejūnasCubeSat antenų spindulių formavimas ir Doplerio poslinkis daiktų interneto taikymams
    
   Nanomokslas ir nanotechnologijos
 P56Asta TamulevičienėSidabro nanodalelių, suformuotų lazerine abliacija skystyje, taikymas paviršiuje stiprinamos Ramano sklaidos jutikliams
 P57Nadzeya KhinevichTanino rūgšties ir trinatrio citrato santykio įtaka pusiau monodispersinių sidabro nanodalelių augimo kinetikai 
 P58Augustas MorkvėnasGrafeno oksido nanodarinių bioakumuliacijos tyrimai salmo trutta ankstyvose vystimosi stadijose
 P59Vita PetrikaitėKoloidinio aukso ir sidabro tirpalų sintezė naudojant lazerinę abliaciją
 P60Andrej DementjevAnglies nano struktūrų tyrimas CARS mikroskopijos metodu
 P61Kernius VilkevičiusPlazmoninėmis savybėmis pasižymintys periodiniai aukso mikrogumbeliai, suformuoti tiesioginiu lazeriniu rašymo metodu
    
   Teorinė, statistinė ir skaičiuojamoji fizika
 P62Juozas ŠulskusSkaičiavimų galimybės naudojant 0.3 PFlops našumo „VU HPC“ Saulėtekis superkompiuterį
 P63Mantas JakučionisValdomos temperatūros atvyrų kvantinių sistemų dinamika
 P64Kazimieras TamoliūnasAplinkos poveikis krūvio pernašos būsenoms chlorofilo molekuliniuose dimeruose
 P65Ligitas VinciūnasBakteriorodopsino baltymo aktyvaus centro modeliavimas naudojant molekulių dinamiką
 P66Tatjana PyragienėSinchronizacijos slopinimas dviejose sąveikaujančiose neuronų populiacijose
 P67Vytautas BubilaitisŽadinimo-zondavimo spektrų modeliavimas prie didelių žadinimo intensyvumų J agregatuose
nuotolinis P68Viktoras PyragasRezervuarinio skaičiavimo taikymas ekstremaliųjų įvykių prognozei ir slopinimui
nuotolinisP69Viačeslav KudriašovElektromagnetiškai indukuoto praskaidrėjimo ir lokalizacijos efektai sąveikaujančių Rydbergo atomų sistemose
 P70Aušra KynienėAr^(2+) jono jonizacija elektronais
 P71Delianas Palinauskas8-vinil-BODIPY molekulės darinių modeliavimas tankio funkcionalo metodais
nuotolinisP72Tomas KlinavičiusSkirtingų skaitinių optinio atsako modeliavimo metodų tinkamumo pasirinktoms fotoninėms struktūroms tyrimas
 P73Pranas JuknevičiusElektroninio sužadinimo dinamikos dvimatėse sistemose aprašymas pasitelkiant neuroninius tinklus 
 P74Aleksejus KononovičiusTrupmeninio Gauso triukšmo sąlygoti taškiniai procesai
 P75Artūras AcusNeigiamas mechaninės bangos energijos srautas
 P76Artūras AcusBendro pavidalo bekoordinatės multivektorių eksponenčių formulės Cliffordo algebrose Cl(p,q) kai p+q=3
 P77Domantas BurbaMažesnio už bangos ilgį periodo optinė gardelė šaltiesiems atomams
 P78Giedrius ŽlabysComplete energy conversion between light beams carrying orbital angular momentum using coherent population trapping for a coherently driven double-Λ atom-light-coupling scheme
 P79Edvinas GvozdiovasNuo sukinio priklausanti optinė gardelė su siauresniais nei difrakcijos riba barjerais
  Stendinė sesija 2Spalio 7 d. 17:00-18:45
  DalyviaiAplinkos ir energetikos fizika bei technologijos
nuotolinisP80Vitaliy Romanenko239,240Pu balanso vertinimas Kuršių mariose
nuotolinisP81Darius ValiulisAtmosferinio gyvsidarbrio koncentraciją įtakojantys veiksniai Maitri vietovėje, Antarktidoje
nuotolinisP82Daria PashnevaRelationship indoor air quality from urban black carbon level 
P83Arūnas GudelisRadionuklidų tūrinio aktyvumo tyrimas pažemio atmosferoje ir Neries vandenyje
nuotolinis P84Touqeer  Gill Variability of aerosol main chemical components in Lithuanian rural environment: a 5-years study
 P85Marina KonstantinovaGama spektrų modeliavimas įvairios geometrijos metalinių AE atliekų bandiniuose
 P86Lina DavulienėKlimato fizikos naujienos pagal IPCC6
    
   Elektronika ir optoelektronika
 P87Benas BužinskasTerahercinis spalvotas struktūrinių defektų vaizdinimas mene ir pramonėje
nuotolinis P88Andrius KamarauskasĮtampa valdomas Fabri Pero rezonansas silicio plokštelėje
nuotolinisP89Rokas GegevičiusMobile Ions Determines Multiphase Performance Dynamics of Perovskite LEDs
 P90Martyna MazuronytėŠvino bromido perovskitiniai šviesos detektoriai
 P91Paulius RagulisEnergijos kaupimas iš bevielio ryšio tinklų
 P92Karolis StašysMPE auginimo sąlygų įtaka Kvantinių kaskadinių lazerių paviršiaus kokybei
nuotolinisP93Lukas DvylysNaftiridino fragmentus turinčių elektroaktyvių organinių junginių sintezė ir savybės 
 P94Kamilė BareikaitėPhotophysical properties of pyrimidine-based TADF emitters
 P95Simonas DriukasStruktūriniai ir fotoliuminescencinių savybių pokyčiai elektriniu lauku paveiktose perovskitinėse plėvelėse
 P96Sandra PralgauskaitėLazerinių diodų su AlGaAs stačiakampėmis ir parabolinėmis kvantinės duobėmis  žemo dažnio triukšmo charakteristikos
 P97Giedrė ČepurnaitėDujų detekcijai skirtų kvantinių kaskadinių lazerių įtaisų formavimas
    
   Šviesos technologijos ir kvantinė optika. Puslaidininkių ir kietųjų kūnų fizika
 P98Algirdas JasinskasComparative Study of different Quantum Well Active Regions for Mid-IR VCSELs
 P99Andrea ZelioliOptimization of InGaAs MQW technology for NIR VECSELs
 P100Arnas PukinskasA3-B5-Bi kvantinių darinių technologijos infraraudoniesiems šviestukams
 P101Monika JokubauskaitėGaAsBi/GaAs:Be kvantinės duobės su 10% bismuto
 P102Elena ValkiūnaitėDviejų liuminescencijos juostų nepoliniuose InGaN/GaN kvantinių duobių spektruose tyrimas 
 P103Oleksandr MasalskyiDirect impact of hot carriers on the operation of a p-n junction solar cell
 P104Džiugas LitvinasChanges in generated carrier recombination dynamics upon photodegradation of MAPbI3 perovskite
 P105Mažena Mackoit-SinkevičienėSimulation of one-axis squeezing with atomic fermions in optical lattices 
    
   Funkcinės medžiagos ir dariniai, medžiagų technologijos
 P106Alireza Shahidi3D spausdinimo technologija, skirta objektų iš keramikos kompozitinių medžiagų kūrimui
 P107Alexandr BelosludtsevA study of ultrathin chromium films‘ optical properties
 P108Povilas BertašiusSluoksniuotų kompozitų su anglies nanovamzdeliais elektromagnetinis suderinamumas
nuotolinisP109Paulius AndriūnasMasės pernašos modelio pritaikomumas išplėsto austenito tyrimui
 P110Robertas MaldžiusPopieriaus elektrostatinio spūdžio tyrimai
 P111Vilma KavaliukėPrustito elektrinių savybių tyrimas kompleksinės pilnutinės varžos spektroskopija
 P112Modestas ČeikauskasDidelės amplitudės mikrosekundinės trukmės magnetinių laukų matavimas, naudojant jutiklius iš manganitų sluoksnių
 P113Jorūnas DobilasMagnetinių laukų matavimas žemose temperatūrose naudojant plonus manganitų-kobaltitų polikristalinius sluoksnius
 P114Mykola KoliadaHibridinis magnetovaržinis jutiklis iš manganito-grafeno struktūros, suformuotos ant Al2O3 padėklo
 P115Artyom Plyushch0.7Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.3PbTiO3 (PMN-0.3PT keramini sluoksniai pagaminti tepimo metodu
 P116Artyom PlyushchMultiferoinės kompozitinės medžiagos fosfato matricų pagrindu
 P117Šarūnas SvirskasKalcio įtaka dielektrinei BaZrxTi1-xO3 kietųjų tirpalų relaksacijai
 P118Gabrielė KareivaitėNeįprasta trans-stilbeno fluorescencinių savybių priklausomybė nuo temperatūros
 P119Julianija NikitinaFano tipo rezonansas moduliuotose vienasluoksnėse dangose šviesos kampiniam ir dažniniam selektyvumui
 P120Saulius DaugėlaTemperatūrinės ir dažninės Bi1-xLaxFeO3 elektrinių savybių ypatybės
 P121Vadzim HaroninGrowth of Strontium Titanate film by Pulsed Laser Deposition
 P122Robertas GrigalaitisDielektrinės dispersijos metastabiliuose BiCrO3 and BiCr0.9Sc0.1O3 junginiuose ypatumai
 P123Ilona ZamaraitėDvigubos histerezės kilpos Sn2P2S6 kristaluose
 P124Sergejus BalciunasDipolio tvarkymosi ypatumai mišriuose katijonų halidų perosvkituose
 P125Martynas KinkaZIF metalo organinių karkasų ligandų dinamikos tyrimas dielektrinės spektroskopijos metodu
 P126Roland TomasiunasInvestigation of ALD transition metal oxide films for GaN optoelectronics applications
 P127Anastasija SupranovičTermografinių fosforų spektrinių savybių charakterizavimas optinės termometrijos taikymams
 P128Darius VirbukasPlonų 6ScAlSZ sluoksnių, suformuotų garinant elektronų spinduliu, savybių tyrimas
nuotolinis P129Lukas BastakysChromo oksido ir chromo oksido kompozitų dangų suformuotų plazminiu purškimu tribologinės savybės
 P130Darya MeisakUsage of conductive materials for microwave components miniaturization
 P131Edita PalaimienėAg0.92Li0.08NbO3 keramikos dielektrinė ir IR spektroskopija
 P132Edita PalaimienėAnglies gelių elektromagnetinės savybės 
 P133Edita PalaimienėPlačiajuostė Ba0.17Ca0.83TiO3 keramikos dielektrinė spektroskopija
 P134Edita PalaimienėPMDS kompozitų su Ag nanodalelėmis dielektrinė spektroskopija
 P135Laurynas TumėnasYpač didelės molekulinės masės polietileno (UHMWPE) struktūrinių savybių tyrimas
 P136Darija AstrauskytėTitano oksido plonų sluoksnių, suformuotų naudojant atominio storio sluoksnio nusodinimo technologiją, kristalizacijos ir optinių savybių tyrimas 
 P137Marina TretjakŽemo dažnio triukšmo ir krūvio pernašos mechanizmų  kompozituose su anglies nano dalelėmis tyrimas
 P138Marek KolendaPoliškumo Inversija GaN Sluoksniuose panaudojant ALD-Al2O3 Tarpinį Sluoksnį / Growth and Investigation of Polarity Inversed GaN Layers on ALD-Al2O3
 P139Yaraslau PadrezPlonų laidžių plėvelių elektromagnetinės savybės mikrobangų ir teraherciniame dažnių diapazonuose
 P140Mantas DrazdysPlonų dielektrinių sluoksnių, formuojamų atominio storio sluoksnio nusodinimo metodu, augimo greičio dinamikos tyrimas
 P141Hassan ZhairabanyTitano koncentracijos įtaka deimanto tipo anglies dangų struktūrai ir savybėms
P142Mantas SriubasPlonų TiO2 sluoksnių paviršiaus modifikavimas Au ir Ag nanodalelėmis
 P143Kęstutis MažeikaKatijonų pakaitos MFe(Mn)O3 (M=Bi,Gd,Y,La) feroikuose įtaka Mesbauerio spektrams ir magnetinėms savybėms
 P144Andrius IbenskasAukštos temperatūros supramolekulinių fazių su C‒H···F ir C‒H···N ryšiais modeliavimas
 P145Tomas ŠalkusNatrio jonų kietieji laidininkai: Na4Mn3(PO4)2(P2O7) ir Na3MnPO4CO3
nuotolinisP146Mindaugas IlickasCinko oksido nanodalelių sintezė vakuuminio plazminio purškimo metodu ir struktūrinių savybių tyrimas
 P147Aleksandras IljinasIndžio-alavo oksido plonų sluoksnių auginimas magnetroninio nusodinimo vakuume metodu ant polimerinių padėklų
 P148Oleg KiprijanovičKumuliaciniai ir magneto-kumuliaciniai reiškiniai S-N riboje plonų YBaCuO sluoksnių spartaus S-N perjungimo metu
 P149Artūras JuknaMagnetinių sūkurių koherentinio judėjimo deguonimi nuskurdintu YBCO dariniu tyrimai
    
   Lazerių fizika ir technologijos
P150Paulius KizevičiusPlokščios specialios THz optikos elementų gamybos femtosekundiniais lazeriniais impulsais tyrimas
 P151Simas MelnikasDrėgmės ir dengimo paklaidų įtaka plačiajuosčio čirpuoto veidrodžio su porėtu išoriniu sluoksniu spektriniams parametrams
 P152Deividas AndriukaitisMikro-fluidinio makro-molekulių separatoriaus gamyba tiesioginiu femtosekundiniu lazeriniu rašymu 
 P153Edvinas AleksandravičiusFilamentacijos slopinimas netiesinėje Kero terpėje lūžio rodiklio moduliacija
 P154Arnas ŽemaitisMetalinių paviršių tekstūravimo proceso spartinimas naudojant femtosekundinį lazerį
 P155Sergejus OrlovasElektronų greitinimas čirpuotais radialinės poliarizacijos impulsiniais šviesos pluoštais
 P156Vytautas JuknaAberacijų korekcija Besselio-Gauso pluošto fokusavimui į mažo diametro stiklinį cilindrą
 P157Erminas KozlovskisSūkurinių Beselio pluoštų superpozicijų pritaikymas skaidrių terpių mikroapdirbimui
nuotolinisP158Karolis MundrysOptinių femtosekundinių impulsinių Airy pluoštų generavimas fazinių elementų pagalba
nuotolinisP159Jaroslav KodzSanjako efektu pagristas optinis izoliatorius
 P160Gabrielius KontenisDinaminis aukštesnės eilės Beselio pluoštų maišymas – optinio grąžto formavimas
 P161Ignas LukošiūnasPaviršinių bangų pritaikymas erdviniam filtravimui pasitelkus plonasluoksniais bangolaidžiais
 P162Vaida MarčiulionytėDidelio pasikartojimo dažnio žalia šviesa žadinamo superkontinuumo generacija ir optinis pažeidimas CaF2 ir BaF2 kristaluose
 P163Ernestas NaciusErdviškai praslinktu aksikonu generuojamų asimetrinių Beselio pluoštų panaudojimas skaidrių terpų mikroapdirbime
 P164Miglė KuliešaitėUV-VIS šviesos generacijos fotoninių kristalų šviesolaidyje tyrimas 
 P165Gaudenis JansonasInterferometriniai netiesinio lūžio rodiklio matavimai ties 3,2 μm
 P166Jonas BanysEfektyvūs vieno bei dviejų lėkių valdomo pradinio čirpo Yb strypiniai šviesolaidiniai stiprintuvai naudojantys Gires – Tournois interferometrinius veidrodžius
 P167Vytenis BarkauskasApšvitos dozės didelio intensyvumo lazerių laboratorijoje
 P168Marius  NavickasPaviršinių darinių formavimas dielektrinėse terpėse femtosekundiniais lazerio impulsais
 P169Raimundas BurokasDepoliarizacijos kompensavimas didelės galios Yb:YAG stiprintuve, panaudojant stikle įrašytas nanogardeles
 P170Gabrielė StanionytėSubnanosekundinių impulsų parametrinio stiprinimo sistemos tyrimas

Dėmesio! Renginys vyks LR Vyriausybės nustatyta tvarka laikantis saugumo reikalavimų. Renginio dieną prašome turėti galiojantį Galimybių pasą (gpasas.lt) arba kitą jam prilygstantį dokumentą.